Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

NOVINKY

arr3AQUASILK SETAQUASILK SET - jednoduché 3-krokové ošetrenie na domáce použitie. Či už ste na výlete, na služobnej... arr3SAMOOPAĽOVACIA PENA z Línie SUNSAMOOPAĽOVACIA PENA z Línie SUN Jemná a vzdušná samoopaľovacia pena s DR. BELTER® Caramel Teint...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 44,00 EUR
skladom
naša cena 2,90 EUR
skladom
naša cena 2,90 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
 1. Základné údaje

 

Dodávateľ

Terabel s.r.o.

Mgr. Tereza Barániková, konateľ

Podjavorinskej 7, 811 03 Bratislava

IČO: 47 313 315   DIČ: 2023826519

Mobil: +421 (0) 911 621 828

info@belter.sk

www.belter.sk

 

(ďalej len "dodávateľ")

 

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom pri dojednaní kúpnych zmlúv k tovaru ponúkanému k predajudodávateľom prostredníctvom webu www.belter.sk. Zákazník zároveň s odoslaním objednávky tovaru potvrdzuje, že sas týmito obchodnými podmienkami zoznámil a ich obsah mu je známy.

 

 

________________________________________

 

 1. Objednávka tovaru

 

Zoznam tovaru na stránkachwww.belter.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosťtovaru bude vždy potvrdená na základe objednávky.

K objednávke zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle prostredníctvom webové aplikácie objednávacieho formuláru na webových stránkach www.belter.sk. Takto odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezerváciioznačeného tovaru.

Tovar je ponúkaný k predaju za cenu aktuálne zverejnenú v katalógu tovaru na webových stránkach www.belter.sk v sekciie-shop.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovaru vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu celkovej ceny.

Kúpnazmluvana dodávku tovarusa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

 

Zrušenie objednávky

Zákazník ajdodávateľ môžu zrušiť objednávku zákazníka až do momentu potvrdenia objednávky dodávateľom. Zákazník môže zrušiť objednávku aj bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku prijať.Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, teda po potvrdení objednávky, je možné výlučne do okamihuodovzdania objednávky k preprave dopravcovi za účelom doručenia zákazníkovi. Zákazník sa zároveň zaväzuje, že pre taký prípad zrušenia objednávky, uhradí dodávateľovi náklady na rezerváciu tovaru, balné a administratívne spracovanie vo výške 30% z konečnej ceny vykonanej objednávky. Tieto náklady sú splatné do troch pracovných dní od okamihu doručenia oznámenia o zrušení objednávky dodávateľovi.

________________________________________

 

 1. Zaslanie tovaru

Pri tovare, ktorý má byť zákazníkovi doručený zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnejzmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky" či potvrdenie objednávky e-mailomzo strany dodávateľa, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpnazmluva.

 

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na dodaciuadresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

 

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zabezpečujedodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky, pokiaľ zákazník nepožiada o osobný odber tovaru.

 

 

Spôsob uhradenia kúpnej ceny tovaru

 • V hotovosti pri osobnom odbere v sídle dodávateľa;
 • V hotovosti pri prevzatí (dobierkou): v mieste odovzdania objednávky prostredníctvom zmluvnej zásielkovej (poštovej) služby;pre tento prípad platby dodávateľ nepožaduje uhradenie zálohy pred odoslaním tovaru na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom;
 • Prevodom na bankový účet dodávateľač.ú.: 2600204807/2010 vedený v FIO banke: hradené vopred pred odoslaním objednávky na adresu zákazníka;
 • Na základe predloženej faktúry podľa uvedených platobných údajov: hradené vopred pred odoslaním objednávky na adresu zákazníka.
 • Platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu podľa uvedených platobných údajov: hradené vopred pred odoslaním objednávky na adresu zákazníka.

 

 

 

 

Prevzatie tovaru

Zásielka stovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod k použitiu výrobku. Odporúčame skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ sa zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Voľbu musí zákazník oznámiťdodávateľovi najneskôr spolu s reklamáciou doručenej zásielky.

Podpísaním dodacieho listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že ho prevzal mechanicky nepoškodený. Preto pred podpisom starostlivo skontrolujte obal i samotný tovar.

 

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Komunikačnou adresou dodávateľa je emailová adresa: info@belter.sk. Komunikačnou adresou zákazníka je emailová adresa stanovená zákazníkom pri odoslaní objednávky prostredníctvom webové služby www.belter.sk.

________________________________________

 

 1. Záručné podmienky a reklamácia - uplatnenie práv zozodpovednosti za vady

Každúuznanú reklamáciu, kde sa vada tovaru prejaví do 30 dní od jeho prevzatia,riešime výmenoutovaru. Pokiaľ tovar nie je v tej chvíli na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný, alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní odo dňa zakúpenia musí byť reklamovaný tovar vrátený v pôvodnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a manuálu). Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dodatočným mechanickým poškodením..

 

 

Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená pri každomtovaru v jeho popisu zverejnenom v elektronickom katalógu tovaru. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predajatovaru. V prípade, že záruční list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobených používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.

 

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciutovaru.

 

Postup reklamácie

Reklamovaťtovar zakúpený v internetovom obchodena webových stránkach www.belter.sk, možno elektronickou poštou na adrese dodávateľa: info@belter.sk.Reklamácia musí obsahovať najmä typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo faktúry/bloku a popis závady. Do 5 pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa, kam zaslať reklamovaný tovar.

Je potrebnétovar zasielať v originálnom obale alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

 

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či výrobca posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

Lehota pre vybavenie reklamácie je v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

________________________________________

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť akdodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník v pozícii spotrebiteľadefinovanom Občianskym zákonníkom, má pri kúpe tovaru zásielkovým predajom (zákon č. 102/2014Z.z.), právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovaťdodávateľa Terabel s.r.o., na emailovej adrese: info@belter.sk alebo písomne na adrese miesta podnikania. Zákazník - spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Vzorový formulár je prílohou č. 1 týchto obchodných podmienok.  Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Je potrebné, aby sa spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy riadil inštrukciami uvedenými v oddiely Postup pri odstúpení od zmluvy tohto článku.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodaniaponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúcirovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil prevykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľoviďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vrátenéhotovaru. Spotrebiteľ musí tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpení od zmluvy zaslať späťalebo hoodovzdať na adresePodjavorinskej 7, Bratislava – Staré mesto. Spotrebiteľznášapriame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľzodpovedáiba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku vadného balení v rozpore s inštrukcioudodávateľapodľa čl. 4 týchto obchodných podmienok.

 

Dodávateľ ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po tejto lehote a to až do 30 dní od jeho prevzatia. Tovar však musí byťvrátenýv originálnom obale a kompletný.

Využití predĺženej lehoty k vráteniu tovaru nie je možné pri tovare, ktorý zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

 

 

 

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiťiba do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovarualebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe vybavenia jeho objednávky.

 

 

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade platného odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vrátialebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámidodávateľovi, a to elektronickou poštou na emailovou adresu info@belter.sk, alebo písomne na adresu dodávateľa.

Pri odstúpení je potrebné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpetovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo bolidodávateľovi zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovarspäť na adresudodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Aby bola vrátená plná čiastka, musí byťtovar zaslaný späťdodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodené, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

V prípade, že je tovar vrátenýdodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiťnajmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tak, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcimspôsobomznížená.

________________________________________

 

 1. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžianajmänauľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľoznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Osobné údaje zákazníkovdodávateľ nesmie odovzdať žiadnej ďalšej osobe.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracúva,môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do zákazníckej sekcie.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracúvaním osobných údajovalebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na  info@belter.skalebo písomne na adresu dodávateľa.

________________________________________

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.belter.skrovnako tak vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

 

 

 

Príloha č. 1.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Terabel s.r.o.

Podjavorinskej 7, 811 03 Bratislava

Email: info@belter.sk

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru, číslo objednávky:

Dátum objednania:

Dátum dodania:

 

 Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Číslo účtu pre vrátenie platby:

 

 

Miesto a dátum:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa: